MÜHÜR'ÜN TARİHÇESİ
04 Ekim 2023

MÜHÜR'ÜN TARİHÇESİ

Antik Çağ’da Mezopotamya’da IV. bin yıl Mısır’da İ.Ö. 2000′ e doğru mühür ve nazarlık olarak kullanılan SCARABEUS icat edildi. Yunanlılar ve Etrüskler Mısırlıların icatından esinlenerek Arkaik döneminde mühür kullanmaya başladılar. İ.Ö. V. yy.da Yunanistan’da SCARABEUS’un yerini yuvarlak ve oval biçimli kazınmış taşlar aldı. İ.Ö. III. yy.dan başlayarak Roma’da bu tür mühürlere raslanır. Anadolu’nun geleneksel mühür formu damga mühürlerdir ve bunlar Yenitaş döneminde görülmeye başlar. İ.Ö. I. Binyıl’da Asurlular tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. İ.Ö. II. Binyıl başları Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri çağında Mezopotamya’ya özgü silindir mühürler kullanılmaya başlanmıştır.

MÜHÜR NEDİR?
Basılacak tarafı üzerinden mürekkeplendikten sonra basılacak olan kabartma bir işaret yada bir yazı bulunan metal veya kauçuk araç; bir sap ucuna, bir yüzüğe v.b. takılıp, balmumu üzerine armalar, ad ve soyadın ilk harflerini basmaya yarayan, oyuk yada kabartmalı olarak basılan işlenmiş araçtır.

BUGÜNÜN MÜHÜR SANATI:

Günümüzde ise teknolojinin sunduğu imkanlar o kadar geniş alanlara yayıldı ki bu alanlardan biri de mühür dünyasıdır. Günümüzde mühür ve benzeri baskı aletleri lazer teknolojisinin istenilen malzeme üzerinde çok hassas kesim ve oyma işlemlerini yapabilmesi sonucu siz müşterilerimize her türlü kaşe ve mühürlerin veya birden fazla renkli kaşelerin kısa zamanda yapımı (5 dakikada) mümkün olmaktadır./p>

MÜHÜR KABI ÇEŞİTLERİ:

  • Dairesel
  • Priform
  • Yaprak şekilli
  • Kare ve pastil

DÖNEM MÜHÜRLERİ

MEZEPOTAMYA MÜHÜRLERİ:Antik mühürler ilk defa Mezepotamya'da kullanılmıştır.Taşlardan ve yarı değerli taşlardan yada kabuk malzemelerden imal edilmiştir.Form olarak silindirik şekildedirler.İlk icat edilen mühürlerin en eskisi örnekleri M.Ö 4000-3000 Yıllarına tarihlenmektedir.Silindir mührün üzerindeki tasarım ayna görüntüsü şeklinde terstendir bu ters yapılan şekil balmumu yada kil üzerine bastırıldığında doğru şekil ortaya çıkıyordu.

YUNAN VE ROMA DÖNEMİ MÜHÜRLERİ:Antik Yunan sanatı estetikliği ile ve çok yetenekli sanatçıları ile bilinmektedir.Tüm sanat eserlerine bu durum yansımıştır.Minos döneminin başlarında mühürler taşlara ve fil dişi üzerine işlenmiştir.Klasik ve Helenistik Dönemde mühür oymacılığı gerçek şeklini almıştır.

ORTAÇAĞ MÜHÜRLERİ:İlk Ortaçağ mühürleri üzerinde bir portre bulunuyordu daha sonraki zamanlarda ise portre yanında,kılıç,asa kullanıldı.Kişisel mühür almak için bu dönemde soylu yada din adamı olmak gerekiyordu.Bazen asalet bazende kişisel bir arma olarak kullanılmıştır.

Yeni Ürün